VÄRMLAND. Det är kris i intensivvården i Karlstad sedan 20 iva-sjuksköterskor sagt upp sig i protest mot det låga löneläget. Visserligen erbjöd arbetsgivaren i slutänden en lönehöjning på 2000 kronor, men bara en av de 21 sjuksköterskorna sa ja till budet. Vilka konsekvenserna blir för intensivvården i Värmland är osäkert men antalet vårdplatser måste med största sannolikhet halveras. Även andra verksamheter kommer att beröras, inte minst operation.