GÄVLEBORG. Det har hänt så mycket de här åren att avtalet delvis är inaktuellt, menar landstinget i Gävleborg. Därför har man börjat titta över det cirka tio år gamla medbestämmandeavtalet. Samtidigt har landstinget problem med att hålla det gamla avtalet. »Vi brukar sällan tvista men nu har vi två tvister där vi anser att landstinget brutit mot avtalet«, säger Vårdförbundets ordförande i Gävleborg, Anna-Karin Eklun