ÖREBRO. Sjuksköterskan Eva Vard har, med stöd från röntgenläkarna och övriga anställda, blivit ny verksamhetschef på röntgen i Lindesberg. Hon har tidigare varit avdelningschef under den läkare som då var verksamhetschef.