VÄSTMANLAND. Landstinget i Västmanland vill prova nya arbetstidsmodeller. Tre typer – rotation, poängsystem och ett med en arbetstidsförkortning inbakad – har presenterats för Vårdförbundets lokala avdelning. Tanken är att modellerna ska testas på några kliniker i Västerås. Den lokala avdelningen funderar över förslagen.