Lagrådet har gett socialdepartementet bakläxa på lagförslaget om biobanker i hälso- och sjukvården. Förslaget innehåller flera otydliga bestämmelser och otillfredsställande lagtekniska lösningar och lagens förhållande till personuppgiftslagen och transplantationslagen är ibland oklart. Det behöver en omfattande genomgång och bearbetning, anser lagrådet.