För att stärka metodutvecklingen inom företagshälsovården avsätter regeringen 10 miljoner kronor, och totalt 20 miljoner för att utbilda fler regionala skyddsombud i arbetsmiljö-lagstiftningen. Man vill också satsa minst 50 miljoner kronor på särskilda försök hos några av de stora offentliga arbetsgivarna för att förebygga och minska sjukfrånvaron.

Vilka det blir och vad som ska göras är ännu inte klart.

Regeringen vill också inleda ett trepartssamtal med arbetsmarknadens parter för att skapa en samsyn om vad som behövs för att motverka ohälsan. Arbetsorganisation, inflytande över det egna arbetet, ledarskap samt om möjligheter för äldre att stanna i arbetslivet är frågor som ska tas upp.

Även Jan Rydhs utredning, Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, vill regeringen ska diskuteras. Ett av hans förslag är att arbetsgivaravgiften sänks för arbetsgivare med låg sjukfrånvaro. Ett annat, starkt kritiserat förslag, är att arbetsgivarens sjuklöneperiod utökas från två veckor till 60 dagar.