Vårdförbundets medlemsantal ökade under det tredje kvartalet 2002 med 211, till 111 561: 96 909 sjuksköterskor, 7 909 biomedicinska analytiker, 6 716 barnmorskor och 27 veterinärtekniker. Nästan hälften, 51 721, finns i de tre största avdelningarna Västra Götaland (19 305), Stockholm (18 704) och Skåne (13 712). Antalet studerandemedlemmar var 2 932 och antalet pensionärer 7 988.