Den lokala avdelningen i Jönköping har börjat kommunicera med medlemmarna på ett nytt sätt. En gång i veckan skickar avdelningens ordförande Joakim Edvinsson via e-post ut information om fackliga frågor och yrkesfrågor. Brevet vänder sig till både förtroendevalda och andra medlemmar och den som hör av sig till länsavdelningen sätts upp på sändningslistan.