Den främsta orsaken är att spara pengar, något som betonas ytterligare i och med att landstinget också ska göra en översyn av alla arbetstidsmodeller. Vårdförbundets ordförande i länet, Lisbeth Löpare-Johansson, är mycket kritisk:

– Det är ett kortsiktigt sätt att agera. Vi behöver nya arbetstidslösningar. Stoppar man dem kommer arbetsmiljön att försämras och det kommer att bli svårare att rekrytera personal, säger hon.