När akuten i Karlskrona nyligen övergick till en poängmodell blev det närmast rusning efter att få arbeta på nätterna. Orsaken är att poängmodellen innebär kortare arbetstid. Timmarna på framför allt natten och storhelger värderas högre. En arbetad timme under en storhelg räknas som lika mycket som två och en halv timme en vanlig vardag på dagen. 

Den som väljer att arbeta mer natt- och helgskift behöver på det sättet färre reella arbetstimmar för att fullgöra veckoarbetstidsmåttet.