Tidigare har såväl Malmö högskola som Göteborgs universitet fått ställa in sina cytologikurser på grund av för få sökande. Malmö planerar en nystart av sin kurs i januari. Ansökningstiden gick ut den 15 oktober. Göteborg hoppas komma i gång i september nästa år, men har ännu inte löst ekonomin kring utbildningen.

Förhoppningen på Karolinska är att Stockholm ska lyckas locka till sig tillräckligt med studenter tack vare sitt geografiska läge och sina goda kommunikationsmöjligheter.

Utbildningen vänder sig till biomedicinska analytiker som vill bli yrkesverksamma som cytodiagnostiker. Kursen har plats för 20 studerande och arrangeras av impi, institutionen för mikrobiologi, patologi och immunologi. Karolinska institutets utbildning av och för biomedicinska analytiker har nyligen flyttat från Kungsholmen till nya lokaler på Huddinge universitetssjukhus söder om Stockholm.

Var sitt mikroskop
Tre laboratorierum är reserverade för kursen. Studenterna kommer att ha tillgång till var sitt mikroskop. Ytterligare två mikroskop med dubbla binokulära okular för gemensamt mikroskoperande finns också med på inköpslistan. Dessutom ska det finnas minst ett mikroskop kopplat till en digital kamera och en dator när studenterna väl är på plats. Tanken är att successivt bygga upp en bildbank med intressanta cytologiska fall som sedan ska kunna användas i studiesyfte.

Sista ansökningsdag 15 november
Från början planerades en 40-poängskurs med start nu under hösten. Men genomförandet har tagit längre tid än beräknat. I stället blir det en magisterkurs på 50 poäng som börjar den 13 januari nästa år. Det är en heltidskurs som pågår under 2,5 terminer. Men det kommer även att ges fristående kurser på sammanlagt 40 poäng.

Sista ansökningsdag är den 15 november. Anmälan sker via Internet: http://info.ki.se/education/2002/fkindex1_se.html. Men det går också att begära ansökningshandlingar via antagningsenheten på Karolinska institutet, telefon: 08-728 65 09.