Vårdförbundets ombudsman Kerstin Belfrage har tillsammans med ett 20-tal andra inom olika yrkesområden från flera EU-länder studerat utbildningar i sex av de tolv länder som söker inträde i EU: Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien och Slovenien.

Tillsammans med en annan barnmorska och en jurist har hon tittat på barnmorskeutbildningen utifrån de direktiv som finns inom EU.

Vid ett av besöken, i Lettland, hade hon sällskap av en annan svensk barnmorska, Karin Holmberg från barnmorskeutbildningen i Kalmar.

– Varje besök tog en vecka. Vi mötte  representanter från departementet, rektorer och lärare, representanter för yrkesorganisationen och gjorde studiebesök på arbetsplatser, berättar Kerstin Belfrage.

Det finns skillnader mellan de sex länderna. En del ligger på den minimistandard som anges i EU-direktivet, en del ligger högre inom vissa områden. Undantaget är Rumänien, berättar hon. Där är barnmorskeyrket inte legaliserat och motsvarigheten till barnmorska arbetar enbart som läkarens assistentsjuksköterska.

Efter varje besök lämnade gruppen en rapport till EU – en sammanfattning av vad man sett och hört samt rekommendationer, bland annat om vad som behöver förbättras eller utvecklas ytterligare. Den rapporten finns sedan med i de fortsatta förhandlingarna.

Lärorikt
Kerstin Belfrage tycker att arbetet varit lärorikt även för henne själv.

– Jag har fått en större inblick i hur hälso- och sjukvården ser ut i Europa, både i öst och i väst. Jag har också kunnat se att en del länder i öst verkligen har en vilja att utveckla sin verksamhet.

– Det som nu skulle vara intressant vore att göra samma utvärdering av hur det ser ut inom EU. Direktivet anger bara en minimistandard och vi vet att det finns stora skillnader mellan utbildning och kvalitet mellan länderna, säger Kerstin Belfrage.