Författare Lennart Lundin och Ove S Ohlsson
Titel Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar
135 sidor
Förlag Cura bokförlag 2002
Cirkapris 195 kr + porto och postförskott, beställs från Schizofreniförbundet
ISBN 91-89091-31-0

»Varje månad är det likadant, han har inga pengar till mat eller hyra, och vi måste hoppa in och rädda honom. Att han aldrig kan lära sig att sköta sin ekonomi.« Exemplet beskriver ett vanligt problem för den psykiskt funktionshindrade. Det är uttryck för en brist i den funktion som kallas förmåga att skjuta upp behovstillfredsställelse. En brist som det är svårt för individen att själv komma till rätta med. Författarna beskriver vanliga psykiska funktionshinder. Kopplat till varje hinder ges handfasta råd om hur omgivningen kan hjälpa och stödja den drabbade att ändå fungera så bra som möjligt. Även användbara behandlingsmetoder och utbildningar i dessa beskrivs. Boken vänder sig dels till alla som har till uppgift att hjälpa och stödja psykiskt funktionshindrade, dels till dem som fattar beslut i frågor som rör denna grupp.