Mamman anmälde den barnmorska och de läkare som var med vid förlossningen till Ansvarsnämnden. Hon ansåg att de borde ha övervägt att förlösa henne med kejsarsnitt, vilket hon i sin anmälan påpekade att hon flera gånger bad om.

Hon skrev också att barnmorskan tvingade henne att lägga sig på sidan. När mamman förklarade att det gjorde mycket ont framhärdade barnmorskan på ett sätt som kan beskrivas som övergrepp, enligt mamman.

Enligt Ansvarsnämndens bedömning innebar varken barnets storlek eller mammans relativa kortvuxenhet något hinder för vaginal förlossning eller försök med vakuumextraktion. Det fanns således ingen medicinsk indikation för kejsarsnitt, konstaterar nämnden. Att barnets axlar skulle fastna var inte möjligt att förutse.

I sitt yttrande till nämnden förklarar barnmorskan att fosterljuden gick ner vid några tillfällen under natten. Vid dessa tillfällen bad hon mamman att lägga sig på sidan, vilket är enligt praxis och enligt de rutiner som råder på kliniken.

Barnmorskan handlade korrekt, anser nämnden som lämnar anmälan utan åtgärd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1148/02:a5).