Mest missnöjd är man med lönen. Nästan två av tre medlemmar är missnöjda:

att vårda patienter: