De flesta kvinnor vågar inte polisanmäla sin man. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäls endast 25 procent av alla