Det som hände i Kalmar ska bedömas i Hälso-
och sjukvårdens ansvarsnämnd, inte av en åklagare, anser Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Det finns sedan länge ett regelverk för det som
händer i vården, genom bedömning i HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Om åklagare nu
börjar ta upp fallen i civil domstol blir det problem, tror Eva Fernvall.

- Det skulle försvåra våra möjligheter att förbättra patientsäkerheten, säger hon.

Eva Fernvall tycker inte att det som hände i Kalmar över huvud taget ska bedömas i vanlig domstol.

- Nej, det är HSAN-ärende.

Kalmarfallet är det andra i år efter vanvårdsmålet i Landskrona där en åklagare åtalade en medlem i Vårdförbundet. Om det rör sig om en tendens till förändrad syn på de här frågorna eller om det bara är enskilda åklagare som agerar kommer Vårdförbundet nu att analysera.