I det sparförslag som tjänstemännen arbetat fram ska 1 500 tjänster bort samtidigt som man satt stopp för användning av bemanningsföretag. Merparten av tjänsterna tas från Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset. Från Södertälje sjukhus skulle 450 tjänster försvinna och 290 från Norrtälje sjukhus. Båda sjukhusen skulle bli av med akutmottagning och bb och göras om till närsjukhus med lättakut dagtid, öppen specialistvård och dagkirurgi.

Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset föreslås bli ett enda universitetssjukhusmed ett centrum i syd och ett i norr. All thoraxverksamhet koncentreras till Huddinge och all öron-näsa-hals till Karolinska.

Organisatoriskt slås laboratoriemedicinen ihop och får en ny fördelning mellan Karolinska och Huddinge. Hivvården koncentreras medan all brännskadeverksamhet flyttas till Uppsala.

I det digra sparförslaget finns också bland annat med att alla som vill komma till specialistvård och sjukgymnastik måste ha remiss från en husläkare. Vårdgarantin tas bort under ett år och införs i ny tappning år 2005.

Men neddragningarna förslår inte för att få ned det hotande underskottet. Landstingsskatten behöver också höjas, i förslaget med 35 öre. I slutet av november fattar politikerna beslut om besparingarna.

Vårdförbundet:
Förändringar behövs, men inte så snabbt
- Det finns mycket att göra för att koncentrera den högspecialiserade vården, men det görs inte på ett halvår. Det säger Ingrid Frisk, ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Hon konstaterar att allmänhetens förtroende för politikerna kräverett mer långsiktigt perspektiv. Också 1995 skulle ett par miljarder bort, men under mandatperioden därefter rann pengarna i väg igen. Nu sparas det åter.

- Kortsiktiga neddragningar riskerar en personalflykt som vi kommer att få leva länge med. Redan nu har vi många rapporter om vårdens stora kompetensbehov i en nära framtid.