Det är ett av de kvalitetskrav som Vårdförbundet nu tar fram för vård, stöd och service till personer med psykiska sjukdomar.

Andra kriterier är samma tillgång till behandlingsmetoder oavsett var i landet man bor, och minst en somatisk hälsoundersökning på vårdcentralen per år för alla patienter som är långtidssjukskrivna för psykisk sjukdom.

Arbetet med att ta fram kvalitetskriterierna har pågått sedan i mars förra året och leds av psykiatrisjuksköterskan, vårdläraren och doktoranden Agneta Schröder i Örebro. Projektgruppen med sju specialistsjuksköterskor i psykiatri har till sin hjälp haft en referensgrupp på 20 personer från brukar- och anhörigföreningar, fackförbund samt några sjuksköterskor från kommun och landsting.

Hela materialet omfattar kvalitetskrav på tretton olika områden och vänder sig till vårdpersonal och beslutsfattare. Det kommer att presenteras senare i höst och är tänkt att fungera som en inspirationskälla i arbetet för en kvalitativt sett så god vård, stöd och service som möjligt.