Det gäller en enhet inom akutkliniken med långvariga personalproblem. I augusti fick en manlig sjuksköterska under sin sista semestervecka ett brev hem om att klinikchefen ville ha ett enskilt samtal. Det genomfördes andra arbetsdagen, den 26 augusti. Närvarande var också Vårdförbundets ordförande i Västmanland, Liz-Marie Lindblom.

Sjuksköterskan erbjöds då en annan tjänst under den tid en utredning om problemen skulle genomföras. Han lovade att fundera över erbjudandet.

Två dagar senare på kvällen informerades sjuksköterskan per telefon och Vårdförbundet via fax att han var avstängd i avvaktan på utredning i disciplinärende. Arbetsgivaren anser att mannen genom sitt beteende skapar oro på arbetsplatsen.

Vårdförbundet hävdade att det inte fanns någon saklig grund för avstängningen och begärde en förhandling. Den genomfördes i september och slutade i oenighet. Nu väntar centrala förhandlingar med Landstingsförbundet.

Bara tre dagar senare begärde landstinget en ny förhandling angående avstängning och stadigvarande förflyttning av sjuksköterskan. Vårdförbundet hävdar liksom tidigare att det inte finns någon saklig grund.

Det blir därmed två förhandlingar i samma ärende: en central med Landstingsförbundet och en lokal med landstinget.