Olivia Wigzell är ny på Vårdförbundets centrala kansli. Hon ska som förbundssekreterare dels sköta kontakter med bland annat andra organisationer, myndigheter, regering och riksdag, dels arbeta med utvecklingen av Vårdförbundets idéer och förslag inom hälso- och sjukvården.

Olivia Wigzell har som tidigare landstingsråd i Stockholm en bred erfarenhet av sjukvårdsfrågor. Hon har dessutom lett en statlig utredning om bemötande inom svensk sjukvård.