I en sårvårdsbok på nätet kan vårdpersonal och andra intresserade läsa om hur ben ska lindas eller vilka förbandsmaterial som Örebro läns landsting rekommenderar. Det är landstingets sårvårdsgrupp som ansvarar för Sårvårdsboken. Varje år uppdateras bland annat listan på rekommenderade förband, efter att de har prövats av det nätverk för distriktssköterskor och sjuksköterskor specialiserade på sår, som finns i Örebroregionen.

Nätverket skapades för tre år sedan av sjuksköterskan Barbro Norberg och undersköterskan Monica Lombrandt kommer att arbeta på den bensårsmottagning som Örebrolandstinget startar under hösten.

Internetadressen till Sårvårdsboken är http://svbok.orebroll.se.