En 46-årig kvinna kastades av en häst som sedan trampade henne på ryggen.

Hon fick ont i buken och andningssvårigheter, och sökte därför upp sjukhusets akutmottagning. Där hänvisades kvinnan till jourläkarstationen som låg 200 meter bort. Där undersöktes patienten genast och transporterades sedan omedelbart tillbaka till akutmottagningen.

Kvinnan var då smärtpåverkad, blek och hade blodtrycksfall. En akut datortomografi visade mjältruptur, blödning runt mjälten och blod i buken. Patienten opererades akut och mjälten togs bort. Hon hade då tre liter blod i buken.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria till Socialstyrelsen som i sin tur anmälde undersköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Socialstyrelsen ansåg att hon agerat i strid med mottagningens rutiner, både genom att självständigt hänvisa patienten till jourläkarcentralen, och genom att inte dokumentera sin åtgärd.

Det var, enligt Socialstyrelsen, enbart på grund av de snabba och adekvata agerandena på jourläkarstationen och senare på akutmottagningen som 46-åringen inte fick några bestående men av tidsfördröjningen.

Undersköterskan förklarade i sitt yttrande till nämnden att kirurgläkaren denna kväll var upptagen av en operation och att den enda sjuksköterskan hade fullt upp med andra patienter.

Kön i väntrummet växte, hon var den enda tjänstgörande undersköterskan, och det var allmänt stressigt. Dessutom kom kvinnan gående in på akutmottagningen tillsammans med sin man som hade kört henne de fem milen hemifrån. Föregående patient med ryggont hade dessutom hänvisats till jourläkarstationen.

Undersköterskan visste att hon gjorde fel, men hennes avsikt var att kvinnan skulle bli bedömd snabbare - och det blev hon också. Enligt undersköterskan brukar varken sjuksköterskor eller undersköterskor dokumentera de patienter som spontant kommer till akuten på kvällar och helger och som hänvisas vidare till jourläkarstationen.

Ansvarsnämnden konstaterar att patientjournallagen bara omfattar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Undersköterskan får dock en varning för att hon bedömde patientens tillstånd utan att ha kompetens att göra det. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 592/03:a5).