Vårdförbundet har sagt upp fyra löneavtal inom det privata området. Totalt berörs nästan 6 000 personer, en majoritet av förbundets privatanställda medlemmar. De finns bland annat på Simrishamns sjukhus, inom företagshälsovården, på läkarmottagningar och sjukhem. Någon strid mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren handlar det inte om, utan avtalen sägs upp för att de inte automatiskt ska förlängas efter årsskiftet.