Monica Renstig (red)

Den sjuka vården. En granskning av hur

sjukvårdens resurser används

127 sidor. Ekerlids förlag

Cirkapris 195 kronor

ISBN 91-8961-747-9

Svenska läkare tar emot lägst antal
patienter per tidsenhet. Sverige har mest sjukvårdspersonal i förhållande till antalet invånare. Sverige har längre vårdköer än andra länder. Ovedersägliga fakta som framförs i den här boken, som är producerad på uppdrag av Svenskt näringsliv. Genomgångar av mest läkarinriktad statistik, främst mellan 1975 och de senaste åren, kompletteras med internationella jämförelser, framför allt med USA och Storbritannien. Boken avslutas med elva punkter för en effektivare sjukvård. I punkt tio beskriver man precis den idé med närsjukvård som Vårdförbundet lanserat på senare år.