Stora neddragningar är på gång inom Region Skånes primärvård. Bland annat talas det om nedläggning av vårdcentraler i Malmö och jourcentralen i Eslöv.

Och det görs trots att det finns en politisk enighet om satsningen på närsjukvård, det vill säga en utbyggnad av primärvården. Och att man har sagt att inga beslut får fattas som inte stämmer med Skånsk livskraft vård och hälsa.

- Det verkar som om man i ett rum sitter och planerar Skånsk livskraft och i ett annat diskuterar nedläggningar av det som är basen för Skånsk livskraft säger en kritisk Berit Larsson, Vårdförbundets vice ordförande i Skåne.

- Om man måste spara borde man redan nu fundera över vad som kan föras över från sjukhusvården till närsjukvården. Förslaget om nedskärningar inom primärvården minskar Skånsk livskrafts trovärdighet.

Berit Larsson får visst medhåll av Ulf Meijer, som leder genomförandet av Skånsk livskraft.

- Neddragningarna kallas för tillfällig kostnadsanpassning. En del beslut nu stämmer dock inte med Skånsk livskraft och bör korrigeras. Det är en viktig förtroendefråga, säger han.