Varannan sjuksköterska inom den kommunala äldreomsorgen är missnöjd med sin arbetssituation. Mest missnöje uttrycker sjuksköterskor med mer än fem års erfarenhet av yrket. De som har mindre än fem år i yrket är de som finner arbetet inom den kommunala äldreomsorgen mest stimulerande. Det visar en studie av universitetsadjunkt Karin Weman vid institutionen för vård och folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola i Västerås. Av 314 kommunsjuksköterskor i ett län svarade cirka 70 procent på en enkät om hur de ser på sin arbetssituation ochom sin synpå samarbete med anhöriga. »Det sjuksköterskorna klagar mest över är att organisationen är otydlig och att de får alltför dåligt stöd av ledningen i olika situationer«, säger Karin Weman.