I Sverige finns ännu inget standardiserat klassifikationssystem för omvårdnad utöver Vips-modellen. Margareta Ehnfors, professor i vårdvetenskap vid universitetet i Örebro och en av dem som skapade Vips, anser att det är nödvändigt att beskriva problem och åtgärder på ett standardiserat sätt.

- När jag använder ett uttryck ska jag veta vad det innehåller. Med hjälp av ett standardiserat och nyanserat språk kan vi fånga vad det handlar om. Huvudsaken är inte att ha massor av information i journalen utan att ha den viktiga och avgörande informationen. Då kan vi göra vården säkrare, säger hon.

Utveckling av klassifikationssystem för omvårdnad pågår i alla nordiska länder, men på olika sätt. På sjukhuset Landspitali i Reykjavik på Island är det amerikanska klassifikationssystemet för omvårdnadsdiagnoser, Nanda, väl inarbetat sedan 20 år. Även för omvårdnadsåtgärder har ett klassifikationssystem funnits i några år och standardiserade uttryck för omvårdnadsresultat är på gång.

Sjuksköterskorna Lilja Thorsteinsdottir och Gudrun Bragadottir, som ingår i en dokumentationsgrupp med uppdrag att utveckla omvårdnadsjournalen på sjukhuset, tycker att systemen fungerar bra. De ser fram emot att omvårdnadsjournalen under nästa år ska bli en del av patientens hela elektroniska journal.

Under 2005 kommer en svensk översättning av Nanda. Men Margareta Ehnfors, som leder arbetet, poängterar att det inte betyder att systemet är färdigt att användas i Sverige.

-Amerikanska system kan inte bara planteras i Sverige. Många diagnoser passar inte i vår kultur. Nanda ska därför först granskas för svenska förhållanden av en grupp sjuksköterskor, berättar hon. Vi kommer också att ge råd om en mer systematisk prövning av diagnoserna.

Hon önskar på kort sikt att ett beslutsstöd för omvårdnad utvecklas och görs tillgängligt i det direkta vårdarbetet, med omvårdnadsdiagnoser och åtgärder byggda på den evidens som finns i dag.

- Någon myndighet, förslagsvis Socialstyrelsen, borde ta ansvar för sådana system. Det är inte rimligt att den enskilda sjuksköterskan ska söka efter evidens för varje omvårdnadsåtgärd hon vidtar. Patienterna har rätt att få vård utifrån den kunskap som faktiskt finns i dag. Sådana beslutssystem har begränsad »hållbarhet« och behöver uppdateras allteftersom ny kunskap tas fram, säger Margareta Ehnfors. m

Läs mer om Nanda på www.nanda.org.