NVårdförbundet i Västernorrland befarar för låg personaltäthet om landstingsledningens förslag går igenom. Där vill man lägga ner den slutna vården i Härnösand och slå samman avdelningar i Sundsvall. Den lokala förhandlingen slutade i oenighet.

- Vi kommer nu att kräva att arbetsgivaren redovisar konsekvenserna för arbetsmiljön, säger Vårdförbundets Marianne Jacobsson.