Alla var överens om att det var ledarskapet som skulle betonas. Men läkarna på medicinkliniken skrev ett brev till landstingsledningen och sjukhusledningen, med kopia även till samtliga sökande. Där krävde de att en läkare skulle få tjänsten.

Det fick sjukhusledningen att ändra sig, medger sjukhusdirektören Karl-Gustav Bartoll.

- Jag hade diskussioner med läkargruppen och
bestämde mig efteråt för att i första hand kalla läkare till intervjuer. Samtidigt förklarade jag för dem att vi ska kalla även andra till intervju om vi bedömer att ingen av läkarna har rätt kvalifikationer.

Var det brevet som fick er att ändra er?

- Ja.

Vad tycker du om läkarnas brev med kopior till de sökande?

- Jag tycker att det är ett märkligt förfarande. Och jag tycker att det är tråkigt att den dialog vi hade från början inte har accepterats.

Vårdförbundets ordförande i Jönköping, Joakim Edvinsson, är besviken över det som har hänt. Vårdförbundet
och övriga fackliga organisationer har nu meddelat
sjukhusledningen att de inte längre vill delta i rekryteringen av ny verksamhetschef.

- Vi kommer till exempel inte att delta i några intervjuer eller förorda någon av läkarna, säger Joakim Edvinsson.