Fyra av tio personer som drabbas av en hjärnskakning har fortfarande efter ett år symtom som trötthet, huvudvärk, yrsel, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

Det är arbetsterapeuten Elisabeth Holmqvist Andersson som har studerat personer med hjärnskakning. Hon konstaterar, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, att personer som två till åtta veckor efter en hjärnskakning känner sig helt återställda är det också efter ett år, medan de övriga har kvarstående symtom.

Hon anser att alla ska få skriftlig information om hur de ska ta hand om sig själva. De som har symtom efter hjärnskakning bör ta det lugnt i början och återgå till sina vanliga aktiviteter efter hand som orken tilltar.