Decode söker den molekylära bakgrunden till var i cellernas arvsmassa sjukdomar oftast uppstår och hur sjukdomsprocesserna utvecklas i kroppen.

Först analyseras markörer som distribueras runt hela genomet. Analyser av dessa genom-screeningar ger information om var man närmare ska leta efter sjukdomsgener.

I screeningen tittar man på 1 200 genetiska markörer, så kallade mikrosatelliter. Vid fingranskning av ett område ser man främst på alla kända markörer i det området.

Genom att studera dna med supersnabba pcr-maskiner och apparater för dna-analys kan Decode snabbt snäva in på en smalare region kring sjukdomsgenen.

Med genotypning får Decodes forskare fram genetiska »fingeravtryck«. När fingeravtrycken är lika för besläktade patienter med samma sjukdom hittar man den ungefärliga platsen för en sjukdomsgen. Genom uppföljande analyser med allt precisare markörer prickas den exakta platsen ut och sjukdomsgenen identifieras.