Sjuksköterskan ändrade ordinationerna men slapp disciplinpåföljd i Ansvarsnämnden. Socialstyrelsen överklagade beslutet till länsrätten som gick emot Ansvarsnämnden och gav sjuksköterskan en erinran.

Ansvarsfallet gällde en 80-årig multisjuk man som successivt blev allt sämre. Efter en månad på sjukhem beslöt man att enbart ge palliativ vård (Vårdfacket 7/04 sidan 43). Tolv dagar senare upptäckte patientens läkare att den ansvariga sjuksköterskan hade minskat ordinerade läkemedelsdoser och morfininjektioner.

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden som konstaterade att hon vid sex tillfällen hade gett mannen för lite morfin, ändrat ordinationen av laxativ och gett mannen två Alvedon 500 mg utan ordination.

Nämnden ansåg dock inte att det borde ge henne disciplinpåföljd. Mannen ville egentligen inte ha något morfin men hade låtit sig övertalas av sjuksköterskan att ta emot lite mindre doser. Sjuksköterskor bedömer ofta behovet av laxativ själva, skrev nämnden, och på många håll gäller generella ordinationer av Alvedon.

Men länsrätten gick på Socialstyrelsens linje och ansåg att sjuksköterskan åsidosatte sina skyldigheter när hon gav mannen för lite morfin utan att kontakta läkare, ändrade ordinationen av laxermedel och gav honom Alvedon. Hon fick därför en erinran. Sjuksköterskan överklagade domen till kammarrätten som ännu inte beslutat om ärendet ska prövas (lr 6995-04, hsan 2250/03:a5).