Nu har Famna bildats, en riksorganisation för vård- och omsorgsgivare som inte drivs i vinstsyfte.

- Det är viktigt att göra non profit-sektorn synlig. Vi vill formulera vad non profit är i dagens vård och omsorg. Både för oss själva och utåt. Genom att gå samman kan vi visa att det finns alternativ till vinstutdelande vårdgivare, säger Lotta Säfström, tillförordnad direktor vid Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm.