Högskoleverket ska utveckla ett kunskaps- och kompetensprov för antagning av studenter inom vårdområdet. Ett första möte hölls den 5 oktober. Förebild är ett prov inom teknikområdet som ska testas under våren.

När det gäller vårdområdet ligger testen långt fram i tiden. Enligt Åsa Rurling på Högskoleverket ska man bland annat först ha en hearing om hur provet ska utformas med företrädare för utbildningsanordnare, studenter och fackliga organisationer. Kanske kan en testversion vara klar hösten 2005.