Vårdförbundet har tagit fram en skrift som stöd till de förtroendevalda vid inköp av it-teknik.

En undersökning som Vårdförbundet och fyra andra fackförbund har gjort visar att inflytandet vid införande av nya it-stöd är mycket dåligt. Bara 20 procent av de förtroendevalda är nöjda med det fackliga inflytandet. Enligt de förtroendevalda är det bara på 30 procent av arbetsplatserna som användarna kan påverka inköpen på ett bra sätt.

Nu kommer Vårdförbundet med en skrift där man pekar på olika möjligheter för att på ett reellt sätt påverka it-inköpen.

Skriften kan beställas från Vårdförbundet material,
telefon 08-14 78 00. Artikelnummer 604237.