Till årsskiftet ska biobankslagen (SFS 2002:746) börja gälla fullt ut och alla äldre biobanker ha anpassats till den. Runt om i landet pågår slutspurten för fullt, med utbildning av personal på alla nivåer. För att samla in och bevara material; blod-, cell- eller vävnadsprover krävs informerat samtycke, liksom varje gång det ska användas. Biobanker är alla samlingar av humanbiologiskt material som har sparats längre tid än två månader, kan spåras till provtagaren, och som finns eller används i sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.