Vad utmärker egentligen »hälsostabila« kliniker? Kliniker där personalen, trots neddragningar, omorganisationer och ett allt högre arbetstempo, har ett oförändrat hälsoläge. Preliminära resultat från en undersökning gjord vid IPM, Institutet för psykosocial medicin, i Stockholm visar att laganda och yrkesöverskridande kommunikation är viktiga faktorer. Viktigt för personalens hälsa är också att de känner att de har ledningens stöd när det gäller att prioritera i arbetet.

Källa: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas.