En pc med stereoglasögon och rörelsesensorer. Det är vad man behöver för att träna röntgenundersökningar i en strålningsfri miljö, allt enligt en modell som nyligen har vunnit första pris i en alleuropeisk tävling i Schweiz. Modellen har utvecklats på institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

Med hjälp av datorn kan man både se hur människans anatomi ser ut och hur den ter sig på en röntgenbild.

- Även om vi har utvecklat modellen för tandläkarutbildningen kan den här metoden appliceras på vilken kroppsdel som helst. Den är säkert mycket användbar i utbildningen av röntgensjuksköterskor, säger övertandläkare Jan Ahlquist.