Är inte våld per definition meningslöst? Nej, så är det förstås inte och har aldrig varit. Samhällets olika former av våldsutövning har alltid motiverats på olika sätt, och därmed har det haft en mening. Den här antologin handlar om våldet insatt i olika kulturella sammanhang. Inte minst är det intressant att läsa att våldet inom äktenskapet tycks ha varit mindre accepterat på 1600-talet än det var på 1800-talet, då ideologin om kvinnans underordning manifesterades också genom mannens rätt att utöva våld mot hustrun. Andra avsnitt handlar bland annat om kvinnor som utövar våld, manlighetens våld (dueller var tillåtna endast för medlemmar av de högre stånden, till exempel) och givetvis krigets våld.