- Därför kommer vi att diskutera en förlängning med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Men om de säger nej blir det förstås en traditionell avtalsrörelse. Oavsett hur det blir är målet att vi ska ha ett nytt avtal när det nuvarande går ut den sista mars nästa år, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Grunden i avtalet är ett lönesamtal mellan den anställde och närmaste chef. De undersökningar som har gjorts visar att man på många håll har genomfört väl fungerande lönesamtal och att de flesta har tyckt att det har varit bra, säger Edel Karlsson Håål.

- Men det har inte fungerat överallt och vi måste nu arbeta för att alla enskilda medlemmar, med stöd från förbundet, ska kunna få ett lönesamtal och därmed möjlighet att påverka sin lön, säger hon.

Ännu är det för tidigt att diskutera pengar, men nyligen konstaterade statliga Konjunkturinstitutet att det finns ett större utrymme för löneökningar åren 2005 till 2007 än vad som tidigare har sagts. Konjunkturinstitutet pekar också på att behovet av mer personal inom vård och omsorg kommer att driva upp lönerna.

- Det är bra att det finns ett större utrymme och vi förutsätter att våra medlemmar ska fortsätta att vara en prioriterad grupp, säger Edel Karlsson Håål.