Att ha intern kontroll är en framtidsfråga, säger förvaltningschefen Helen Holmberg i Kristinehamn. Brister och risker ska tillsynsteamet hitta - innan något händer. De boende ska också intervjuas - så att personalen vet vad de vill. Sidan 18

En majoritet av sjuksköterskorna i äldrevården och distriktssköterskorna är nöjda med sitt arbete - men de tycker inte alltid att vården är så bra. Det visar en rapport från Vårdförbundet.

Ännu finns mycket revirtänkande, konstaterar ordföranden Eva Fernvall. Sidan 21

En vårdcentral bara för äldre planeras i Hökarängen i Stockholm. Den ska också samarbeta med hemtjänsten, så de gamla ska bara behöva hålla reda på ett enda telefonnummer. Sidan 22