Naturläkemedel är inte några okontrollerade alternativa produkter utan en integrerad del av den officiellt erkända egenvården med receptfria läkemedel. All personal kan därför, inom ramen för respektive yrkeskompetens, rekommendera naturläkemedel i enlighet med Läkemedelsverkets godkännande. Det slog bland andra Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Vårdförbundet fast vid en hearing om naturläkemedel. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.se.