Specialister i neurologi, internmedicinare och allmänläkare har mycket olika åsikter om när en patient bör remitteras till specialist, enligt en amerikansk studie.

Forskarna skickade en enkät med tre patientfall till ett urval av specialistgrupperna.

De tre fallen gällde ett övergående neurologiskt besvär, Parkinsons sjukdom och demens. I alla tre fallen ansåg 90 procent eller fler av neurologerna att patienten skulle remitteras mot 37, 47 respektive 21 procent av internmedicinarna och 46, 39 respektive 29 procent av familjeläkarna.

Källa: Swarztrauber K, Vickrey B G. Journal of General Internal Medicine 2004; 10:654-661.