Revisionsenheten i Västra Götaland anser att ett av hindren för att regionens underskott ska minska är att det är svårt att nå ut med budskap om sparande till medarbetarna. Revisorerna påpekar i sin halvårsrapport att effektivitet hänger ihop med medarbetares delaktighet och mod att tänka nytt, vilket ställer stora krav på ledarna.

Mer finns att läsa på www.vgregion.se.