På försäkringsbolaget AFAs webbplats berättas om det allt vanligare begreppet coaching. När chefer förväntas fungera som coacher för sina medarbetare handlar det om aktivt lyssnande och om att undvika att ge förslag till lösningar. Det gäller att få medarbetaren att bli medveten om sina möjligheter och själv hitta svaret på vad hon vill uppnå. Exempel på frågor som kan ställas är: Vad vill du? Hur ser det ut när det fungerar? Vilka hinder finns? www.suntliv.nu.