Utbildning i att utveckla egenmakt kommer att erbjudas de kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor som deltog i en kartläggning av den psykiska hälsan som Stockholms läns landsting har gjort. Studien visar att de som inte var sjukskrivna upplevde en starkare känsla av egenmakt (empowerment) än de som var sjukskrivna. Erfarenhet av negativa livshändelser var däremot vanligare bland de sjukskrivna.

- Vi ville se om det går att förutse vilka faktorer som har betydelse för den psykiska hälsan, berättar psykologen Agneta Bergsten Brucefors, som leder projektet.

Rapporten kan beställas till självkostnadspris via e-post: psykiskhalsasmd.sll.se.