Inte ens var tredje sjuksköterska inom den slutna barn- och ungdomssjukvården har en specialistutbildning. Inom primärvårdens barnhälsovård är det ännu färre. Där är bara 17 procent barnsjuksköterskor. Det här visar en undersökning som har gjorts av Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

- Det här är inte bra. Med tanke på att primärvården oftast är den första instansen för kontakt och rådgivning och att den slutna barnsjukvården blir allt mer avancerad är det viktigt med hög kompetens, säger en bekymrad Maria Radeskog, ordförande i riksföreningen.