En studie om hur speciella handledare kan hjälpa chefer och medarbetare i vården att bedriva systematiskt förbättringsarbete har fått en utmärkelse från European health management association, EHMA.

Doktoranden Johan Thor vid Karolinska institutet har följt 93 förbättringsprojekt på Huddinge universitetssjukhus, initierade av personalen. De speciella handledarna hjälpte bland annat till med dokumentation så att chefer och medarbetare fick tid att lära och reflektera. Mer om det europeiska nätverket EHMA på www.ehma.org.