Det svåraste med stora förändringar är all oro det skapar hos medarbetarna. Det lärde sig sjuksköterskan Anita Larsson under sin tid som chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset där hennes uppdrag var att slå samman medicin- och kirurgakuterna. Trots den lärdomen blev hennes målsättning att införa en organisation som inte fanns någon annanstans på sjukhuset när hon 1998 fick samma typ av chefsjobb, vårdenhetschefens, på Mölndals sjukhus. Hon ville att ledarskapet på akutenheten skulle delas mellan två vårdenhetschefer - med samma ansvar och befogenheter. En biträdande vårdenhetschef underlättade, men så länge den personen inte hade något verkligt beslutsmandat var ledarskapet ändå inte delat.

Det var när Anita Larsson utsågs till verksamhetschef för akutenheten för drygt tre år sedan som hon fick möjlighet att genomföra sin idé. Hösten 2002 beslutades att i projektform skapa en ny organisation med två vårdenhetschefer.

Hon tycker att de två vårdenhetscheferna på akuten har tagit till sig vad hon har velat förmedla; att förändringsarbete tar tid och kräver mycket av både kommunikation och engagemang. Hennes enda oro är att de ska ha alltför många projekt på gång samtidigt.

Själv gick hon nyligen i pension efter över 40 år som ledare på olika poster inom sjukvården. Nu väntar nya upplevelser, men tankarna kommer ofta att vandra tillbaka till akuten och alla medarbetare där.